STRONA GŁÓWNA / RELACJE INWESTORSKIE / NAPOLLO 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

RELACJE INWESTORSKIE

NAPOLLO 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS: 0000612330; NIP: 9512410958; REGON: 36419463400000;
SĄD REJESTROWY: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 5.000,00 złotych
SEDZIBA: Ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa

Działając na podstawie art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2017.1577 t.j. z dnia 2017.08.24), Zarząd Spółki niniejszym udostępnia bezpłatnie na swojej stronie internetowej Plan Połączenia z dnia 31 maja 2021 roku, spółki Nap Invest Sawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (jako spółką przejmującą) ze spółkami: Napollo 5 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Napollo 8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Napollo 13 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Napollo 15 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Napollo 21 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Napollo 25 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Napollo Odkryta sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Napollo 29 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Napollo 30 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Napollo 32 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Nap Invest Sześć sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Nap Invest Sto sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

NAPOLLO 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NAPOLLO 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS: 0000612330; NIP: 9512410958; REGON: 36419463400000;
SAD REJESTROWY: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 5.000,00 złotych
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 5.000,00 złotych

Działając na podstawie art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2017.1577 t.j. z dnia 2017.08.24), Zarząd Spółki niniejszym udostępnia bezpłatnie na swojej stronie internetowej Plan Połączenia z dnia 31 maja 2021 roku, spółki Nap Invest Sawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (jako spółką przejmującą) ze spółkami: Napollo 5 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Napollo 8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Napollo 13 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Napollo 15 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Napollo 21 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Napollo 25 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Napollo Odkryta sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Napollo 29 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Napollo 30 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Napollo 32 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Nap Invest Sześć sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Nap Invest Sto sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 KONTAKT