STRONA GŁÓWNA / RELACJE INWESTORSKIE / NAP INVEST URSYNÓW Sp. z o.o.

RELACJE INWESTORSKIE

NAP INVEST URSYNÓW Sp. z o.o.

KRS: 0000261504; NIP: 9512203001; REGON: 140638270;
SĄD REJESTROWY: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 55.000,00 złotych
SEDZIBA: Ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa

Działając na podstawie art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2017.1577 t.j. z dnia 2017.08.24), Zarząd Spółki NAP INVEST URSYNÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, poniżej udostępnia niniejszym bezpłatnie na swojej stronie internetowej Plan Połączenia z dnia 28 września 2018 roku, ze spółką NAP INVEST SAWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółką Przejmującą oraz ze spółką NAP INVEST PIĘĆ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółką Przejmowaną 2.

NAP INVEST URSYNÓW Sp. z o.o.

NAP INVEST URSYNÓW Sp. z o.o.

KRS: 0000261504; NIP: 9512203001; REGON: 140638270;
SAD REJESTROWY: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 55.000,00 złotych
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 55.000,00 złotych

Działając na podstawie art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2017.1577 t.j. z dnia 2017.08.24), Zarząd Spółki NAP INVEST URSYNÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, poniżej udostępnia niniejszym bezpłatnie na swojej stronie internetowej Plan Połączenia z dnia 28 września 2018 roku, ze spółką NAP INVEST SAWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółką Przejmującą oraz ze spółką NAP INVEST PIĘĆ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółką Przejmowaną 2.

 KONTAKT