STRONA GŁÓWNA / RELACJE INWESTORSKIE / NAP INVEST PIĘĆ Sp. z o.o.:

RELACJE INWESTORSKIE

NAP INVEST PIĘĆ Sp. z o.o.:

KRS: 0000419397; NIP: 7010340965; REGON: 146087551;
SĄD REJESTROWY: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 1.450.000,00 złotych
SEDZIBA: Ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa

Działając na podstawie art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2017.1577 t.j. z dnia 2017.08.24), Zarząd Spółki NAP INVEST PIĘĆ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, poniżej udostępnia niniejszym bezpłatnie na swojej stronie internetowej Plan Połączenia z dnia 28 września 2018 roku, ze spółką NAP INVEST URSYNÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółką Przejmowaną 1 oraz ze spółką NAP INVEST SAWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółką Przejmującą.

NAP INVEST PIĘĆ Sp. z o.o.:

NAP INVEST PIĘĆ Sp. z o.o.:

KRS: 0000419397; NIP: 7010340965; REGON: 146087551;
SAD REJESTROWY: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 1.450.000,00 złotych
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 1.450.000,00 złotych

Działając na podstawie art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2017.1577 t.j. z dnia 2017.08.24), Zarząd Spółki NAP INVEST PIĘĆ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, poniżej udostępnia niniejszym bezpłatnie na swojej stronie internetowej Plan Połączenia z dnia 28 września 2018 roku, ze spółką NAP INVEST URSYNÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółką Przejmowaną 1 oraz ze spółką NAP INVEST SAWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółką Przejmującą.

 KONTAKT